Het 10e Slottoernooi G-voetbal bij Koninklijke HFC

De eerste afspraken over het Slottoernooi worden meestal gemaakt als na het einde van het toernooi een jaar eerder een paar mensen bij elkaar zitten om na te genieten van een geslaagd toernooi. Op zaterdag 28 mei 2022 stelde André Burger voor het toernooi voor 2023 te houden op zaterdag 3 juni 2023. Nu is het voorstel van André het volgende toernooi te organiseren op zaterdag 1 juni 2024. Save the date. In januari 2023 kwam de toernooicommissie bestaande uit Theo Wit, André Burger, Jaap Jong, Gerard de Graaff, Hans Wolf, Richard Gramberg en Hans van der Straaten voor het eerst bij elkaar. Toen werd de datum definitief vastgesteld, de omvang van het toernooi, de verschillende nivo’s, de financiering en de taakverdeling. De taakverdeling staat als een huis. Theo Wit is van het draaiboek, en het inhuren van tent, geluid, de traditionele Capri Sun en de tafels en banken. Björn Wit zorgt voor het drukken van de programmaboekjes. André Burger nodigt de teams uit. Dit jaar waren dat 34 teams van 22 verschillende verenigingen. Zoon Yorick kiest de bekers en de medailles. André maakt ook het wedstrijdschema en het programmaboekje en is op de dag zelf de wedstrijdleider. Jaap Jong en Gerard de Graaff zijn verantwoordelijk voor de lunch voor 400 personen en het ronselen van een smeerploeg. Hans Wolf en Richard Gramberg zijn verantwoordelijk voor het werven van veldmanagers en scheidsrechters voor 83 wedstrijden op 10  velden. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de ballen en het in orde brengen van de velden. Hans van der Straaten coördineert en is verantwoordelijk voor de financiën.

Vrijdag voorafgaand aan de toernooidag worden alle velden geïnspecteerd en wordt er eindeloos gesjouwd om 16 verplaatsbare doelen op de juiste plaats te zetten door Hans Wolf, Leon van der Meer, Richard van den Heuvel, Paul Goosens, Wim Vogel, Richard Gramberg, André en Yorick Burger, Theo en Björn Wit. De tent wordt opgebouwd en de tafels en banken worden klaargezet. Hans Kluit heeft een pijnlijke schouder, kan niet tillen maar wel de netten in alle doelen controleren en met tie wraps gaten dichten. Gerard de Graaff rijdt voortdurend blokjes in de Kokobus, het golfkarretje van de club.

Zaterdag, de dag van het toernooi, was natuurlijk Hans Wolf als eerste aanwezig. Om precies 7 uur. Hij inspecteerde alle velden. Natuurlijk waren er op vrijdagavond weer allerlei doelen verplaatst en moest Hans de boel opnieuw in orde brengen. Marcel Geurts zorgde voor koffie en verse croissants. Hans van der Straaten ontving aan de poort alle teams en wees de gasten de weg. Iets voor 9 uur meldde burgemeester Jos Wienen zich. Hij zou samen met onze voorzitter Dirk Jan Rutgers het toernooi openen. Hans Wolf instrueerde intussen samen met Richard Gramberg de scheidsrechters Kelly Giessen, Andrew Heijboer, Alex van Dassie, Giel Braakhuis, Tijn Doornbos, Cedric Girault, Mikael Mensink, Teun Pletting, Xavier Pocorni, Thijs Reuvers, Tim Stegeman, Michael Crombeen en Jasper van Altena en de veldmanagers Hans Groothuis, Wim Vogel, Leon de Graaff, Ruben Smit en Tobias de Jong. Ondertussen werden onder leiding van Jan Zweers honderden stokbroden gesneden, gesmeerd en belegd door Margot van Asselt, Marianne Bevers, Gaia Swartberg, Isard en Jet Kieft, Rik Landkroon en Gabriele Galati. In de tent tussen veld 1 en veld 2 hielden Tonneke van Leeuwen en Hanneke van Felius samen met wedstrijdleider André Burger de stand bij. Nadat burgemeester Jos Wienen op veld 1 de aftrap had verricht holden Jurriaan, Daan en Chris Hoefsmit over het veld om van alle 34 teams een foto te maken die bij de prijsuitreiking aan de teams meegegeven kon worden.

Aan het toernooi deden 6 HFC teams mee. Die teams werden geleid door Theo Wit, Robert van der Helm, Flip Janssen, Tom Holtgrefe, Richard van den Heuvel, Leon van der Meer, Rembrandt Heerkens Thijssen, Hans Kluit, Rutger Koole en Paul Goosens. Willem en Agatha waren de gewaardeerde EHBO-ers die voortdurend een oogje in het zeil hielden en gelukkig een rustige dag hadden.

De stralend zonnige dag werd feestelijk afgesloten met het uitreiken van 34 blinkende bekers en 400 medailles door G-voetballer Ties Verduijn, voorzitter Dirk Jan Rutgers, erevoorzitter Hugo Bettink en de burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest.

Dank aan André, Theo, Jaap, Gerard, Hans W, Richard G, Leon vdM, Richard vdH, Paul, Wim, Yorick, Björn, Hans K, Kokobus, Marcel, Kelly, Andrew, Alex, Giel, Tijn, Cedric, Mikael, Teun, Xavier, Thijs, Tim, Michael, Jasper, Hans G, Leon dG, Ruben, Tobias, Jan, Margot, Marianne, Gaia, Isard, Jet, Rik, Gabriele, Tonneke, Hanneke, Jurriaan, Chris, Daan, Robert, Flip, Tom, Rembrandt, Rutger, Willem, Agatha, Jos, Dirk Jan, Hugo, Elbert en Ties, jullie (58 in totaal!!) hebben 400 G-voetballers een fantastische voetbaldag bezorgd.

 

Hans van der Straaten

 

 

G-teams Overzicht