Uitnodiging ALV 1 december 2022

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,

Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op donderdagavond 1 december 2022. De vergadering vangt aan om 20.00 uur.

De Algemene Vergadering (ALV) zal plaatsvinden in ons clubhuis aan de Spanjaardslaan. De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website waarvoor ingelogd moet worden. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF per e-mail worden toegestuurd. Indien u niet in staat bent zelf in te loggen op de website kunt u uw verzoek voor verkrijgen van de vergaderstukken richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

Bestuursmededelingen Overzicht