De HFC’er

Zeer binnenkort zal de 103e jaargang van De HFC’er verschijnen. Het blad is deze keer gedrukt door het Haarlemse bedrijf StyleMarthôt als sponsor van HFC en het zal gedistribueerd worden aan alle leden, ondersteunende leden en donateurs van HFC op basis van één exemplaar per adres. Het eerste nummer verscheen in zwart-wit op 21 november 1919. HFC had toen ongeveer zeshonderd leden. Thans zijn dat er iets meer dan tweeduizend.

Waar in het begin de lang uitgesponnen artikelen vrijwel uitsluitend het senioren mannenvoetbal als onderwerp hadden, tegenwoordig verschijnt De HFC’er in de vorm van een glossy, rijk geïllustreerd en veelkleurig jaarmagazine dat de uiteenlopende facetten van het wel en wee van HFC tracht te belichten.

Natuurlijk voeren voetbalartikelen de boventoon, maar ook cricket, hockey en golf krijgen aandacht, net als Sinterklaas, de Juniorraad, het meisjes- en meidenvoetbal, het G-voetbal, kortom een scala aan onderwerpen zolang ze maar rechtstreeks verband houden met HFC. Uiteraard vergeten we onze dierbare overledenen niet, evenmin hen die in het afgelopen verenigingsjaar een onderscheiding ontvingen.

Ons streven is een indruk te geven van wat er zoal in een voetbaljaar binnen de club is omgegaan. Volledig zullen we niet zijn, want het kan altijd beter, maar we hopen met deze uitgave ons doel toch weer grotendeels gerealiseerd te hebben.

Bert Vermeer
Eindredacteur

Historie Overzicht