Opzeggen / overschrijven

Belangrijke bestuursmededeling 

Indien een speler/speelster zich wil afmelden voor volgend seizoen dan kan dat uitsluitend door, tot uiterlijk 31 mei, een mail te sturen naar: ledenadministratie@konhfc.nl.
Telefonische opzeggingen en/of mondelinge mededelingen aan trainers/leiders en/of andere personen zijn niet afdoende.

 

U ontvangt hierna van onze ledenadministratie een bevestiging van opzegging. Bewaar deze bevestiging goed want dit is uw bewijs dat het lidmaatschap is beëindigd. De uiterste opzegdatum is 31 mei 2022. Opzeggingen na die datum leiden automatisch tot verlenging van het lidmaatschap en de verplichting tot betaling van de contributie.

Voor het geval u overweegt om uw lidmaatschap op te zeggen willen wij u er graag op wijzen dat u uw lidmaatschap ook kunt laten omzetten in een ondersteunend lidmaatschap (€ 170,00) of een donateurschap (€ 145,00). Op deze wijze ondersteunt u HFC en blijft u aan de vereniging verbonden.

Overschrijvingen gaan geheel digitaal, indien u als speler naar een andere club gaat dan dient de nieuwe club bij Sportlink een overschrijvingsverzoek in. Dit verzoek wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie van Koninklijke HFC. Nadat aan alle verplichtingen is voldaan zoals betaling van contributie, boete of eventueel inleveren van kleding, wordt er akkoord gegeven.

Heeft u zich aangemeld bij Koninklijke HFC en u kunt lid worden, dan vraagt de ledenadministratie via Sportlink een overschrijving aan. Indien u een financiële blokkade bij de vorige club heeft dient u dit zelf af te handelen. Overschrijvingen dienen uiterlijk voor 15 juni 24.00u uur bij de KNVB ingeleverd te worden.

Het bestuur

  

Bestuursmededelingen Overzicht