Aankondiging HFC Vrijwilligersavond: vrijdag 1 juli

De laatste vrijwilligersavond, het traditionele moment om alle hardwerkende vrijwilligers in het zonnetje te zetten en met elkaar een klein feestje te vieren, stond gepland. Alles stond klaar, het was maart 2020, zelfs het weer zat mee en toen.... moesten we de avond afblazen door een onbekend virus dat om zich heen greep. The rest is history.  Het bestuur en de vrijwilligerscommissie zijn extra verheugd om een nieuwe vrijwilligersavond aan te kunnen kondigen. Op 1 juli zetten we een mooi programma in elkaar, als dank aan alle vrijwilligers die dag in dag uit hun schouders zetten onder het draaiend houden van de club in al zijn facetten. Van coach tot commissielid en van barman/barvrouw tot vrijwilliger op het wedstrijdsecretariaat. En alles en iedereen die daar tussenin zit. 
 
Registreer jezelf als vrijwilliger
 
Binnenkort zullen alle vrijwilligers die als zodanig geregistreerd staan in de ledenadministratie een uitnodiging ontvangen om zich te kunnen aanmelden voor de vrijwilligersavond. Wil je aanwezig zijn is het van belang dat we dat vooraf weten in verband met het inkopen van de juiste hoeveelheden eten en drinken bij onze leveranciers. Mocht je vrijwilliger zijn en jezelf nog niet hebben geregistreerd dan kan dat via het inschrijfformulier vrijwilliger. Medio mei zullen de uitnodigingen voor de vrijwilligersavond per e-mail verstuurd worden, dus wil je de uitnodiging ontvangen zorg dat je goed geregistreerd staat. 

We kijken er naar uit elkaar te zien op 1 juli!
 
Het bestuur

 

Bestuursmededelingen Overzicht