Vooraankondiging ALV 3 juli 2021

Graag informeren we u over de datum van de eerstvolgende ALV op zaterdag 3 juli 2021 aanvang 10.00 uur in ons Clubhuis (uiteraard onder de aanname en de verwachting dat het coronabeleid van de regering dit toestaat). Het bestuur nodigt (ere-)leden, leden van verdienste, ouders van jeugdleden en geïnteresseerden uit de vergadering bij te wonen. Om de ALV voor een breed publiek toegankelijk te maken is er voor gekozen om de vergadering in het weekend te houden. De agenda en stukken voor de ALV zullen op een later moment beschikbaar worden gesteld op de website. Zodra dit het geval is zal hiervan melding worden gedaan. Wij hopen u te zien op zaterdag 26 juni.
 
Het Bestuur
Bestuursmededelingen Overzicht