Groot onderhoud aan de Spanjaardslaan

Gedurende de corona periode is er hard gewerkt aan het upgraden en verfraaien van ons sportpark.

Eind april 2020 is de toplaag (natuurgras) van veld 5 vervangen door een nieuwe toplaag. De afwatering was afgelopen jaren dichtgeslibd, wat het veld bij regenval drassig maakte. Inmiddels ligt de nieuwe toplaag er één jaar in en voldoet deze goed. Helaas hadden we last van zogenaamde Engerlingen in het gras aan de zijkanten van veld 5 en 1. De larven voeden zich met de wortels van het gras. De grootste schade aan het grasveld ontstaat echter door de vogels, met name kraaien, die de Engerling als lekkernij zien en het veld omwoelen. Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving daar waar engerlingen aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de grasmat ontstaat. Inmiddels zijn er 20 nestkasten voor spreeuwen opgehangen rondom de natuurgrasvelden van HFC. We laten de natuur het werk doen. Speciale dank gaat uit naar Bram Cuppen van SRO die in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland dit gerealiseerd heeft. De kasten zijn gemaakt door Agros.

In de zomer van 2020 is de buitenkant van het kleedkamer gedeelte geschilderd, zowel beneden als boven. Dit gedeelte blijft staan en is geen onderdeel van de geplande nieuwbouw. De LED-lichtinstallatie op veld 1 was al in 2019 gerealiseerd. Van de overige velden, 2, 3 en 6 (Gerard Schraa veld), die over een kunstlichtinstallatie beschikken, zijn de conventionele verlichting armaturen in de maanden april en mei 2020 vervangen door LED armaturen.

“As we speak” worden de kunstgrasvelden van veld 3 en 6 vervangen. De nieuwe toplagen worden 30 april volgens plan opgeleverd. De velden hebben een infill van kurk. Rondom alle kunstgrasvelden zijn zogenaamde aluminium kantplanken en roosters aangebracht om te voorkomen dat korrels zich verspreiden. De velden worden tevens uitgerust met nieuwe doelen.

Onze grote dank gaat uit naar de Gemeente Haarlem, SRO en onze vrijwilligers met wie we deze behoorlijke slag hebben kunnen maken. Het sportpark ligt er nu toekomstbestendig bij. Nu nog een nieuw clubhuis…

Henk Driessen

 


Bestuursmededelingen Overzicht