Uitnodiging ALV 12 november 2020

Geachte HFC’ers, geachte ouders/verzorgers van (jeugd)leden,
Hierbij nodigt het bestuur van de Koninklijke Haarlemsche Football Club ‘HFC’ u uit tot het bijwonen van de algemene vergadering te houden op donderdag 12 november 2020. De
vergadering vangt aan om 20.00 uur. De algemene vergadering zal plaatsvinden per videocall gebruik makend van het platform Zoom. Indien u de vergadering bijwoont verzoeken wij u dit bij voorkeur vier dagen vóór de datum van deze vergadering kenbaar te maken via bestuur@konhfc.nl. U ontvangt dan een bevestiging van aanmelding en de benodigde inloggegevens.
De stukken voor de vergadering zijn voor leden beschikbaar via het afgesloten gedeelte van de website. De stukken kunnen op verzoek ook als PDF worden toegestuurd. Graag vragen
wij u uw verzoek voor de vergaderstukken desgewenst te richten aan bestuur@konhfc.nl.

Klik hier voor de vergaderstukken.

Bestuursmededelingen Overzicht