Clubhuis voorlopig dicht, geen publiek langs de lijn

Het bestuur van HFC heeft vandaag kennisgenomen van de Corona maatregelen die het kabinet vanavond 28 september voor de komende 3 weken heeft afgekondigd. In navolging van deze berichtgeving heeft het bestuur moeten besluiten een aantal maatregelen per direct van kracht te laten zijn.

Allereerst zal het clubhuis met onmiddellijke ingang gesloten worden. Er kunnen tot nader order geen vergaderingen in het clubhuis plaatsvinden. Uitzonderingen voor toegang tot het clubhuis kunnen alleen gemaakt worden daar waar het onderhoud betreft of daar waar er voor het uitvoeren van werk of werkzaamheden geen alternatief is dan van het clubhuis gebruik te maken.

Helaas is er daarnaast in de komende weken, ook hier tot nader order, geen mogelijkheid voor het toelaten voor publiek tot ons complex. Alleen staf (trainers, coaches, scheidsrechters, spelbegeleiders, dienstdoende vrijwilligers) zijn hiervan uitgezonderd.

De komende dagen zal verder onderzocht worden welke implicaties het kabinetsbeleid heeft voor onze club. Zodra er meer bekend is over de gevolgen daarvan en er  duidelijkheid bestaat over aanvullende maatregelen die wij als club mogelijk moeten nemen zullen wij u daarover opnieuw informeren.

Het bestuur

Coronabeleid Overzicht