HFC in de strijd tegen corona: een wedstrijd met meerdere gezichten

Een rare parallel misschien om corona te zien als tegenstander en het gevecht als wedstrijd te benaderen. Toch is dat wat we ervaren sinds COVID-19 in maart 2020 om zich heen greep. Een wedstrijd met inmiddels vele gezichten, niet in de laatste plaats omdat de regels tijdens het spel steeds wijzigen. In maart moesten we aanvankelijk alle activiteiten stopzetten. Vanaf mei tot aan de zomer mocht er gelukkig weer voorzichtig gevoetbald worden. En gelukkig is de competitie begin september weer gestart, zij het onder strenge voorwaarden. Het einde lijkt evenwel nog niet in zicht. Het aantal besmettingen neemt toe, ook, of misschien wel juist wel in Kennemerland. Dat vraagt van ons allen binnen de club dat we de gevraagde en genomen maatregelen zeer serieus nemen.

Op de website van HFC is een prominente button opgenomen waar ons corona beleid na te lezen valt. Een van de basisregels is dat we altijd het beleid van de overheid, de KNVB en de NOC/NSF volgen. Uiteraard volgen we de belangrijkste regels daarbij (blijf bij klachten thuis en laat u testen, houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, hoest en nies in uw elleboog en vermijd drukte). Bezoekers van het complex dienen zich hier aan te houden. Ook is er door de club een Corona coördinator aangesteld in de persoon van Wouter Rijpma. Wouter zorgt ervoor dat het beleid zo veel mogelijk wordt nageleefd en is aanspreekpunt voor vragen en suggesties. Op het park zijn looplijnen aangegeven en deze worden verder extra gemarkeerd door hekken. In het clubhuis is hetzelfde gedaan. Om te voorkomen dat groeperingen zich te lang ophouden in het clubhuis wordt iedereen gevraagd om het consumeren van zijn of haar bestelling zo veel mogelijk buiten te doen. Bij mooi weer openen we de buitenbar en sluiten we mogelijk zelfs binnen. Er wordt gekeken om de buitenbar waar nodig te kunnen overdekken zodat we wat extra capaciteit hebben.

Ook is registratie bij wedstrijden waar mensen in grotere getale op af komen, waaronder wedstrijd van ons eerste elftal, verplicht. Geen registratie is geen toegang tot de wedstrijd, hoe pijnlijk dat soms ook is. Het aantal bezoekers van een wedstrijd is beperkt waardoor we de registratie ruim van tevoren willen aankondigen en openen zodat iedereen evenveel kans heeft de wedstrijden te bezoeken. In de voetbal.nl app, die veel mensen gebruiken voor informatie over het wedstrijdschema van hun team, informeren we bezoekende teams over wat ze kunnen verwachten als ze bij ons op bezoek komen. Zo blijven we als club continu aan het werk om binnen de regels van dat moment de juiste dingen te doen.

Gelukkig gaat het navolgen van het coronabeleid heel vaak goed. Maar soms zien we ook dat het voor bezoekers van ons park moeilijk is om zich aan deze afspraken te houden. We doen dan ook een dringend verzoek aan iedere bezoeker, spelers, trainers, ouders/verzorgers en supporters om zich niet alleen aan het beleid te houden, maar ook om elkaar hierbij te helpen. Zonder de support van onze leden en belanghebbenden om er voor te zorgen dat er gevoetbald kan blijven worden kunnen we niet. Daarbij willen we een extra beroep doen op coaches van de jeugdteams en aanvoerders van de seniorenteams. Help ons daar waar je ziet dat teamleden zich niet aan het beleid van de club houden een handje. Jullie rol en gezag hierbij is meer dan ooit van belang. Wij rekenen op jullie support in het belang van het voetbal en in het belang van HFC! Zodat we deze wedstrijd uiteindelijk winnend afsluiten. Dank jullie wel.

Bernd Knüvers
Secretaris Koninklijke HFC

Coronabeleid Overzicht